MÄNTYÖLJYN

VASTAANOTTO JA KÄSITTELY

Vastaanotamme huonolaatuista raakamäntyöljyä. Tarjoamme kustannustehokkaan ja ympäristöystävällisen ratkaisun huonolaatuisen mäntyöljyn käsittelyyn. Kauttamme kulkevasta mäntyöljystä vain hyödynnettäväksi kelpaamaton osa päätyy jätteeksi.

Olemme käsitelleet huonolaatuista raakamäntyöljyä aina vuodesta 2018 asti. Haminan sataman vieressä sijaitseva käsittelylaitoksemme pystyy vuositasolla ottamaan vastaan CTO:ta 15 000tn asti.

” Kehittämämme menetelmä on kustannustehokas ja ympäristöystävällinen. Tämä on kiertotaloutta parhaimillaan.

MAKSIMOIDAAN

Mäntyöljyn käyttöarvo yhdessä

Huonolaatuinen raakamäntyöljy voi kokonaisuudessaan joutua jätteeksi, mikäli se ei täytä käyttökohteen kriteereitä. Prosessimme maksimoi saapuvan raakamäntyöljyn käyttöarvon poistaen epäpuhtaudet. Käsittelymme jälkeen ensiluokkainen CTO on jälleen hyödynnettävissä käyttökohteiden mukaisesti. Teemme yhteistyötä teollisuuden eri toimijoiden kanssa. Maksimoidaan yhdessä teidänkin mäntyöljyn käyttöarvo.

VÄHENNETÄÄN

Jätettä yhdessä

Prosessillamme saamme talteen hyödynnettävissä olevasta huonolaatuisesta raakamäntyöljystä yli 90% prosenttia, jolloin jälleenkäyttöön kelpaamattoman materiaalin määrän minimoituu. Vähennetään yhdessä turhaa jätettä sekä säästetään samalla luontoa ja kustannuksia.

Käsittelyprosessin vaiheet

Mäntyöljynäyte - A sample of crude tall oil.

1. Analyysi

Huonolaatuinen mäntyöljy analysoidaan käsittelyprosessin optimoimiseksi.

2. Käsittely

Raakamäntyöljy käsitellään analyysitietojen mukaisesti.

3. Käyttö

Käsittelyn jälkeen raakamäntyöljy on valmis hyödynnettäväksi.

CTO:ta?

Ota yhteyttä, tehdään yhteistyötä ja käsitellään huonolaatuinen raakamäntyöljynne.

Raakamäntyöljyn vastaanotto ja käsittely | Elffi Oy