Raakamäntyöljyn
vastaanotto ja käsittely

Vastaanotamme huonolaatuista raakamäntyöljyä. Tarjoamme kustannustehokkaan ja ympäristöystävällisen ratkaisun mäntyöljyn käsittelyyn. Kauttamme kulkevasta mäntyöljystä vain osa päätyy jätteeksi.

Menetelmämme tarjoaa arvokkaita hyötyjä!

Kehittämämme menetelmä on kustannustehokas ja ympäristöystävällinen.
Tämä on kiertotaloutta parhaimmillaan.

Vähennetään jätettä

Kehittämämme innovaation ansioista pystymme hyödyntämään suurimman osan huonolaatuisesta mäntyöljystä ja minimoimaan jälleenkäyttöön kelpaamattoman materiaalin määrän. Taloudellinen hyöty saadaan aikaiseksi vähentämällä jätteen määrää. Tämä on kiertotaloutta parhaimmillaan.

Männyn taimi kämmenellä - Hand holding a seedling of pine.
Suuret mäntyöljysäiliöt - Large storage tanks of crude tall oil.
Mäntyöljynäyte - A sample of crude tall oil.

OTA YHTEYTTÄ

ja kysy lisää mäntyöljyn käsittelystä

Raakamäntyöljyn vastaanotto ja käsittely | Elffi Oy