MÄNTYÖLJYN
VASTAANOTTO JA KÄSITTELY

CTO:N PUHDISTUSTA AMMATTITAIDOLLA TEHOKKAASTI

Vastaanotamme ja puhdistamme huonolaatuista raakamäntyöljyä. Tarjoamme kustannustehokkaan ja ympäristöystävällisen käsittelymenetelmän. Kauttamme kulkevasta mäntyöljystä vain hyödynnettäväksi kelpaamaton osa päätyy jätteeksi. Tehokas menetelmämme maksimoi huonolaatuisen raakamäntyöljyn käyttöarvon poistaen epäpuhtaudet.

Olemme puhdistaneet huonolaatuista raakamäntyöljyä aina vuodesta 2018. Haminan sataman vieressä sijaitseva käsittelylaitoksemme pystyy vuositasolla ottamaan vastaan CTO:ta 15 000tn asti.

” Kehittämämme menetelmä on kustannustehokas ja ympäristöystävällinen. Tämä on kiertotaloutta parhaimillaan.

MAKSIMOIMME MÄNTYÖLJYN KÄYTTÖARVON

Menetelmämme maksimoi huonolaatuisen raakamäntyöljyn käyttöarvon poistaen epäpuhtaudet. Käsittelymme jälkeen CTO on jälleen hyödynnettävissä käyttökohteiden mukaisesti. Teemme yhteistyötä teollisuuden eri toimijoiden kanssa. Maksimoidaan yhdessä teidänkin mäntyöljyn käyttöarvo.

VÄHENNÄMME JÄTETTÄ

Prosessillamme saamme talteen hyödynnettävissä olevasta huonolaatuisesta raakamäntyöljystä yli 90% prosenttia, jolloin jälleenkäyttöön kelpaamattoman materiaalin määrän minimoituu. Vähennetään yhdessä turhaa jätettä sekä säästetään samalla luontoa ja kustannuksia.

KUINKA PROSESSI ETENEEN?

Mäntyöljynäyte - A sample of crude tall oil.

1. Analyysi

Analysoimme huonolaatuisen mäntyöljyn käsittelyprosessin optimoimiseksi.

Teollisuusalueella suursäiliöitä

2. Käsittely

Käsittelemme mäntyöljyn analyysitietojen mukaisesti poistaen epäpuhtaudet.

Mäntyöljyä

3. Käyttö

Käsittelymme jälkeen puhdas mäntyöljy on valmis hyödynnettäväksi.

LÖYTYYKÖ HUONOLAATUISTA RAAKAMÄNTYÖLJYÄ?

Tehdään yhteistyötä ja käsitellään raakamäntyöljynne. Prosessillamme saatte huonolaatuiselle mäntyöljyllenne parhaan hyödyn!

Raakamäntyöljyn vastaanotto ja käsittely | Elffi Oy