MÄNTYÖLJYN
VASTAANOTTO JA KÄSITTELY

CTO:N KÄSITTELYÄ AMMATTITAIDOLLA TEHOKKAASTI

Vastaanotamme ja käsittelemme huonolaatuista raakamäntyöljyä. Tarjoamme kustannustehokkaan ja ympäristöystävällisen käsittelymenetelmän. Kauttamme kulkevasta mäntyöljystä vain hyödynnettäväksi kelpaamaton osa päätyy jätteeksi. Maksimoimme siis huonolaatuisen raakamäntyöljyn käyttöarvon. Menetelmällämme on tehokas!

Olemme käsitelleet huonolaatuista raakamäntyöljyä aina vuodesta 2018. Haminan sataman vieressä sijaitseva käsittelylaitoksemme pystyy vuositasolla ottamaan vastaan CTO:ta 15 000tn asti.

” Kehittämämme menetelmä on kustannustehokas ja ympäristöystävällinen. Tämä on kiertotaloutta parhaimillaan.

MAKSIMOIDAAN

Mäntyöljyn käyttöarvo yhdessä

Raakamäntyöljy voi joutua jätteeksi, mikäli se ei täytä käyttökohteen kriteereitä. Menetelmämme maksimoi huonolaatuisen raakamäntyöljyn käyttöarvon poistaen epäpuhtaudet. Käsittelymme jälkeen CTO on jälleen hyödynnettävissä käyttökohteiden mukaisesti. Teemme yhteistyötä teollisuuden eri toimijoiden kanssa. Maksimoidaan yhdessä teidänkin mäntyöljyn käyttöarvo.

VÄHENNETÄÄN

Jätettä yhdessä

Prosessillamme saamme talteen hyödynnettävissä olevasta huonolaatuisesta raakamäntyöljystä yli 90% prosenttia, jolloin jälleenkäyttöön kelpaamattoman materiaalin määrän minimoituu. Vähennetään yhdessä turhaa jätettä sekä säästetään samalla luontoa ja kustannuksia.

KÄSITTELYPROSESSIN VAIHEET

1. Analyysi

Analysoimme huonolaatuisen mäntyöljy käsittelyprosessin optimoimiseksi.

2. Käsittely

Käsittelemme raakamäntyöljyn analyysitietojen mukaisesti.

3. Käyttö

Käsittelymme jälkeen raakamäntyöljy on valmis hyödynnettäväksi.

ONKO RAAKAMÄNTYÖLJYÄ - CTO:TA?

Ota yhteyttä, tehdään yhteistyötä ja käsitellään huonolaatuinen raakamäntyöljynne.

Raakamäntyöljyn vastaanotto ja käsittely | Elffi Oy